Buďme spolu pilierom pre tých,
ktorí nás potrebujú......

Inšpirovaný vlastným životom, pripravený pomáhať nielen Marynke , ale aj detičkám s STXBP1 a inými diagnózami.

„Otvorte oči a hľadajte, či niekto nepotrebuje trochu času, účasti, trochu spoločnosti, starostlivosti. Možno je osamelý, zatrpknutý, chorý, nešikovný. Pre každého môžete niečím byť - pre starca i pre dieťa. Nenechajte sa zastrašiť, keď musíte čakať alebo experimentovať. Buďte pripravení aj na sklamania. Ukážte sa ľuďom ako človek.“

Albert Schweitzer