Verejná zbierka

Pomoc pre pacientov so zriedkavými ochoreniami
 
Vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli pridať k nám a pomáhať. Na Slovensku žijú deti aj dospelí, ktorí bojujú s veľmi zriedkavými ochoreniami. Často sú to genetické mutácie, ktoré vplývajú na ich život neobyčajne ťažkým spôsobom. Veľakrát, keď sa tieto rodiny obrátia o pomoc na rôzne nadácie, zistia, že ich diagnóza nespadá do kategórií, ktoré tieto nadácie podporujú.
Je preto naším cieľom vytvoriť miesto, kde každý, kto bojuje s nejakým vzácnym ochorením, môže nájsť podporu, pochopenie a pomoc. Radi by sme dali nádej tým, ktorí nás najviac potrebujú, a to nie len slovami, ale konkrétnymi činmi a príspevkami.
 
 AKO MÔŽETE POMÔCŤ ❓❓❓
 
🟣 Buďte súčasťou našej ročnej zbierky na podporu pacientov so zriedkavými ochoreniami. 
🟣 Šírte osvetu o existencii a potrebách týchto pacientov vo svojom okolí.
🟣 Zapojte sa ako dobrovoľník a pomôžte nám organizovať podujatia na zvyšovanie povedomia o zriedkavých ochoreniach.
 
Vaša pomoc, aj keď sa môže zdať malá, môže mať pre niekoho veľký význam. Každý príspevok, nech je akokoľvek malý, pridáva k možnostiam lepšieho života pre tých, ktorí čelia enormným výzvam každý deň.
 
Ďakujeme každému, kto sa rozhodne činiť dobro a pomáhať. Vaša generozita a empatia menia svet na lepšie miesto, predovšetkým pre tých, ktorí to najviac potrebujú.