Naše ciele

Naše ciele :

Náš hlavný cieľ je pomáhať deťom ako je Marynka. Združovať zdravotne znevýhodnených, predovšetkým s ochorením STXBP1. Poskytnúť pomocnú ruku, podeliť sa o skúsenosti a znalosti. Šíriť povedomie o tomto ochorení, zdielať dostupné informácie . Skvalitniť, uľahčiť život rodinám. 

charity, migration, integration-8366471.jpg

Akým oblastiam sa chceme venovať?

 •  podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti
 •  poskytovanie sociálnej pomoci a poradenstva (uvedené činnosti bude občianske združenie vykonávať v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)
 • ochrana a podpora zdravia a vzdelávania a pomoc osobám so zdravotným znevýhodnením
 • podpora rodín s osobami so zdravotným znevýhodnením, pomoc pri prekonávaní sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácií osôb so zdravotným a sociálnym znevýhodneným
 • zabezpečovanie rekondičných a rehabilitačných pobytov a zdravotných pomôcok a potrieb, ako aj pomôcok uľahčujúcich právoplatné a plnohodnotné začlenenie zdravotne postihnutých osôb do spoločnosti
 •  pomoc pri zabezpečení nezávislého spôsobu života osobám so zdravotným znevýhodnením. Pomoc pri inklúzií zdravotne znevýhodnených detí do školských zariadení
 • organizovanie a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacích, športových, spoločenských, kultúrnych a benefičných aktivít a podujatí spojených s cieľmi občianskeho združenia
 • organizovanie a zabezpečovanie účasti svojich členov, sympatizantov na kongresoch súvisiacich s cieľmi občianskeho združenia
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy SR, ako aj s fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa zaoberajú problematikou ľudí so zdravotným znevýhodnením