BEZPEČNÉ NAKUPOVANIE BEZ STRESU

BEZPEČNÉ NAKUPOVANIE
BEZ STRESU

Iniciatíva tohto projektu vznikla z vlastných skúseností. Nakupovanie potravín je nevyhnutná súčasť života , ktorá sa stáva pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými detičkami komplikovaná, plná stresu dokonca v mnohých prípadoch nedostupná. Preto sme sa rozhodli hľadať cestu ku skvalitneniu a uľahčeniu tak základných potrieb, ktoré sú rodinám so ZŤP veľmi ťažko  dostupné , hlavne ak sa o takéto dieťa stará jednorodič.   

 

Veríme, že naša iniciatíva nezostane bez povšimnutia a aj v tomto smere nastane pozitívna zmena pre množstvo rodín, ktoré budú určite veľmi   vďačné obchodným reťazcom, ktoré na tento projekt zareagujú a pochopia nutnosť zmeny. 

Tieto dni prebieha komunikácia s reťazcami tak nám držte palce .