FOOD FIGHTERS

FOOD FIGHTERS

PROJEKT FOOD FIGHTERS – Adresná pomoc s potravinami  na podporu rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ohrozené skupiny obyvateľstva a to núdznych, seniorov v domácnostiach, domovoch seniorov,  deti v zariadeniach predprimárneho a primárneho vzdelávania… 

SME HRDÝM PARTNEROM PROJEKTU FOOD FIGHTERS

Od roku 2023 sme sa  vďaka spolupráci s Liberi semper,  n.o. zapojili do projektu FOOD FIGHTERS.  Sme síce malá kvapka v mori , pôsobiaca v okrese Galanta , ale táto spolupráca nás nesmierne teší, nakoľko aj vďaka nám sa dostáva pomoci tam, kde je to potrebné.

 

Projekt Food fighters – Záchranári jedla, ktorý zastrešuje 74 partnerských organizácií z verejného a neziskového sektora a viac ako 500 dobrovoľníkov, ktorí  pomáhajú preberať potraviny v prevádzkach obchodného reťazca a adresne ich doručovať ohrozeným skupinám obyvateľstva.

V roku 2023  organizácia Liberi semper, n. o. bola nominovaná na ocenenie Srdce na dlani v Bratislavskom kraji v kategórii organizácia.

 

Rovnako projekt Food fighter bol nominovaný v kategórii skupina a ocenenie Srdce na dlani za rok 2023 získal.

 

Food fighters je projekt zameraný nie len na záchranu potravín z potravinových reťazcov, ale je o niečom viac nadčasovom: myslení a prepojení ľudí, ktorí rozmýšľajú „UBUNTU“. Tým, že pomáhame znižovať uhlíkovú stopu, pomáhame so 74 ďalšími organizáciami prepájať, spájať a zapájať ľudí nielen do záchrany jedla, distribúcie, ale popri tom vytvárame ostrovčeky, komunity ľudí, ktorí vylepšujú sociálne otázky, vzdelávanie, zlepšujú sociálne pomery zdravotne znevýhodnených ľudí a ľudí na okraji spoločnosti.

Zdroj: https://www.liberisemper.sk/